A+ to język programowania tablicowego wywodzący się z języka programowania A, który z kolei został stworzony w celu zastąpienia APL w 1988 r.  Został stworzony przez Arthura Whitney z Morgan Stanley który opracował część tego języka , podczas gdy inni programiści z...