Każdy chce wyglądać inaczej niż inni. To pragnienie nie różni się, jeśli chodzi o obecność w Internecie. Dzięki postępowi technologicznemu każdy dzień jest nowym dniem. HTML (Hyper Text Markup Language) opracowany w 1990 roku ma teraz nowszą wersję, HTML5....